תקנון התנהגות

הכניסה למתחם ספקטרום אסקייפ (להלן "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

תקנון התנהגות:
הכניסה למתחם ספקטרום אסקייפ (להלן “המתחם”) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
1. הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
2. יש להקפיד על הגעה בזמן, מומלץ להגיע כ-15 דקות קודם לתחילת המשחק.
3. לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
4. חל איסור מוחלט לנהוג באלימות מילולית ו/או פיזית במתחם.
5. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
6. החפצים המצויים במתחם, הינם רכושה הבלעדי של חברת אולטרהאסקייפ בע”מ, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד על פי הנחיות המשחק.
7. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים, מצלמות ודומיהם בחדר ההמתנה בלוקרים, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
8. בעת המשחק, אין להפעיל כוח ויש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל סוג שהוא.
9. תוכן המשחקים מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, לשכפל, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
10. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
11. חברת אולטרהאסקייפ בע”מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
12. המתחם מצולם ומוקלט 24 שעות ביממה.
13. שיתוף פעולה מלא מצד כל המשתתפים במשחק הכרחי להצלחה והנאה מהמשחק.
14. אין כפל הנחות.
15. המחיר הקובע הוא המחיר המפורסם באתר האינטרנט במועד המשחק עצמו.
16. ילדים מתחת לגיל 14 לא יוכלו להיכנס למתחם ללא ליווי מבוגר.
17. בחלק מהחללים בתוך חדרי הבריחה קיימת תפאורה ריאליסטית, מוזיקת מתח ואפקטים מבהילים (בובות, דמויות, איברים, אפקט הפחדה, חושך) אשר עלולים במקרים נדירים לגרום לתחושה של אי נוחות או חרדה. הכניסה למשחק בחדרי הבריחה הינה באחריות המשתתפים בלבד ואין באחריות חדרי הבריחה על כל השפעה שלילית שתיגרם למשתתף בעקבות כך. החוייה במשחק הינה סובייקטיבית ומשתנה ממשתתף למשתתף. לא ינתן פיצוי על חוויה שלילית כתוצאה מהמשחק או מהאביזרים והאפקטים כחלק מהמשחק.
18. המשחק אינו מומלץ ואינו מתאים ללוקים במחלות או הפרעות כגון אפילפסיה, קלסטרופוביה או מחלות דומות אחרות.
19. המשחק אינו מומלץ ואינו מתאים לילדים מתחת לגיל 6.

מדיניות הזמנות וביטולים:
ספקטרום אסקייפ שמחה על שבחרתם לבצע הזמנה לאחד מחדרי הבריחה שלנו. אנו עושים מאמצים רבים להבטיח חוויה איכותית ומהנה לכלל לקוחותינו, החל משלב הזמנת הפעילות ועד לחוויית המשחק עצמה. כדי להבטיח שקיפות מלאה, אנו מפרסמים את מדיניות ההזמנות והביטולים שלנו. אנו עומדים לרשותכם בכל נושא, שאלה והבהרה.
1. אישור הזמנה של פעילות, הינה קבלת אישור בדוא”ל חוזר מספקטרום אסקייפ, המאמת את כל פרטיה.
2. תשלום שווי כלל סכום ההזמנה יעשה קודם לתחילת המשחק.
3. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה הנקובה בהזמנה, ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות על חשבון המזמין.
4. הזמנה של משחק, ו/או פעילות במבצע, ו/או קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים במבצע, ו/או בקופון בלבד.
5. דחייה ו/או ביטול של הזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות ללא עלות.
6. ביטול ו/או שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא”ל של ספקטרום אסקייפ (להלן “ההודעה”) ו/או בפנייה למענה הטלפוני.
7. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא”ל של ספקטרום אסקייפ, ו/או שעת קבלת השיחה, ו/או הודעת הטקסט במענה הטלפוני של ספקטרום אסקייפ.
8. ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני תחילת מועד הפעילות יתאפשר ללא עלות.
9. ביטול הזמנה פחות מ-24 שעות ועד ארבע שעות לפני תחילת מועד הפעילות, תחייב את המזמין בתשלום בסך מאה ₪.
10. ביטול הזמנה בטווח של ארבע שעות או פחות לפני תחילת מועד הפעילות תחייב את המזמין בתשלום בסך חמישים אחוזים מסך סכום ההזמנה.2